På grund av den rådande pandemin så vet vi i nuläget inte när vi kommer att ha möjlighet att erbjuda utbildning igen. Vi återkommer när det blir dags.

Vi planerar att ha utbildningstillfällen när läget i landet har stabiliserats i Göteborg. Vi kommer att ha tillfällen som bygger på NOx-föreskriften NFS 2016:13 och tillfällen som bygger på Stora förbränningsanläggningar SFS 2013:252 samt Avfall SFS 2013:253. Varje kurs är ett endagstillfälle. Kurserna hålls i Göteborg. För mer information om vad varje utbildning innehåller se fliken ”Innehåll utbildningar”.

Maila intresse till: info@entric.se och ange vilken utbildning ni är intresserad av (kanske bägge). Ni kan även ringa 031-776 04 60 och prata med Susanne Johansson.