Apache Log4j

Säkerhetssårbarheten i Apache Log4j drabbar inte MRS eller dess kringkomponenter. Det används inte. Kontakta oss gärna om ni undrar något.

Utbildning maj 2022

Vi kommer att hålla nya utbildningar om NOx-föreskrifterna den 3 maj och den 4 maj samt för Stora Förbränningsanläggningar och Avfall den 5 maj. Kurserna hålls i Göteborg. Hör av …