Vill ni kunna sitta på godtycklig plats i ert nätverk och arbeta med miljörapporter från MRS?

I mindre industrier eller anläggningar är det kanske en enda person som arbetar med miljörapporteringen. Dessutom är det kanske så korta avstånd att det är naturligt att gå till miljödatorn när man vill få ut någon speciell information.

I en större industri kan man tänka sig att det finns fler intressenter som vill ha tillgång till rapporter och att man vill kunna sitta geografiskt längre bort från miljömätsystemet.

Om detta är fallet, är man alltså flera som vill kunna arbeta samtidigt mot MRS utan att störa varandra.

En tredje variant är att man har en central miljörapporterings-enhet som administrerar miljörapportering för flera olika produktionsenheter.

I detta fall befinner sig kanske personalen och anläggningarna på geografiskt helt skiljda orter.

När flera personer skall arbeta mot ett system på samma gång, blir det ganska snabbt krångligt och omständligt om inte systemet är utformat för att hantera flera användare samtidigt.

MRS Viewer löser detta problem genom att tillåta multipla användare att arbeta samtidigt, oberoende av varandra. Dessutom ser MRS Viewer till så att man får tillgång till data utan att äventyra säkerheten, det vill säga att mätdata hela tiden skyddas.

Alla rapporter som man kan ta ut i MRS kan även tas ut via MRS Viewer.

Låter detta intressant? Hör i så fall av dig till oss för mer detaljer.