Har ni ett miljömätsystem baserat på programvaran Pannlog Win, Maihak-instrument och Adam-moduler? Eller kanske Pannlog Win och någon annan hårdvara (t.ex. kanske ni har ett MIRAS-skåp med MELSEC PLC)?
I så fall kan vi erbjuda olika uppgraderingar av er anläggning. 

I sin enklaste form innebär en uppgradering att vi installerar en ny miljödator med Windows och programvaran MRS. Programvaran kan i de flesta fall kommunicera med er existerande hårdvara.

Om hårdvaran börjar bli föråldrad, eller nya krav ställs på utrustningen, innebär nästa steg att Adam-moduler eller annan PLC ersätts med ett litet och smidigt PLC-system från Mitsubishi.

I vissa fall kan det hända att även analysatorn och/eller gasberedningen har nått sin livslängd, och i dessa fall kan man antingen byta ut bara analysatorn eller så kan det vara dags att byta ut hela skåpet.

I takt med att industrin datoriseras, börjar det bli allt vanligare att man knyter resultat från miljömätsystemen till sin interna rapportering eller till yttre styrloopar. I och med detta ökar komplexiteten för signalutbyte mellan system. Integration mot styrsystem hanterar vi antingen genom traditionell teknik med strömloopar eller med modernare teknik som fältbussar eller OPC.

Erbjudandena bygger på minimalt arbete från er sida – vi behöver bara en backup på konfigurationen av er miljödator och lånar er dokumentationspärm med ritningar på skåp och eventuell korskopplingslåda. 

Vill du ha mer information om vad vi kan erbjuda just er? – Ring eller mejla oss !