Entric AB är ett Göteborgsbaserat företag som har specialiserat sig på att utveckla datorsystem för miljörapportering, där MRS miljöredovisningssystem är den senaste produkten för mätning och rapportering av utsläpp från energiproducerande pannor.

Vår huvudsakliga sysselsättning i dagsläget är att installera och supporta MRS-anläggningar och även äldre miljömätsystem.

Vi har över 20 års erfarenhet av utveckling av miljömätsystem för gasanalys och programvaror för industriella tillämpningar.

Anders Johansson
Fredrik Jonson
Fredrik Warnberg
Susanne Johansson

Övrig personal:

  • Jan Högsta
  • Jakob Fihlman