I Sverige är utsläpp av kväveoxider (NOx) från förbränningsanläggningar avgiftsbelagda. Avgiften finns för att minska utsläppen och därigenom hejda försurningen i mark och vatten. Beräkning av utsläppt mängd kväveoxid sker genom att mäta koncentrationen av kväveoxider i rökgasflödet.

Redovisning av gjorda utsläpp skall ske årligen till Naturvårdsverket i form av en ”NOx-deklaration”.

I dagsläget finns ett antal förordningar och föreskrifter från Naturvårdsverket och EU, varav MRS för närvarande implementerar följande:

  • 2016:13 NOx-föreskriften
  • 2013:252 Förordningen för Stora förbränningsanläggningar
  • 2013:253 Förordningen för Avfall

Anläggningar med tillförd effekt om minst 50 MW skall enligt föreskriften för Stora förbränningsanläggningar redovisa NOx och SO2 och om tillförd effekt överstiger 100 MW skall även stoft redovisas. Ett antal anläggningstyper är undantagna denna föreskrift, och vi hänvisar till Naturvårdsverkets skrifter för detaljer.

Anläggningar som eldar avfallsklassat bränsle kan behöva redovisa NO, CO, SO2, HCL, THC, HF och Stoft. Vilka parametrar som skall redovisas bestäms i samråd med myndigheten. Föreskriften för Avfall är oberoende av panneffekt.