MRS finns installerat i mer än 270 anläggningar och mäter på ca 600 pannor, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

MRS mäter i dessa anläggningar enligt en kombination (en eller flera) av följande föreskrifter och förordningar:

  • NOx-föreskriften
  • Förording för Stora förbränningsanläggningar
  • Förordning för Avfall
  • Samförbränning för avfallsdirektivet
  • Flerbränsleanläggning för Stora förbränningsanläggningar.

Utöver detta hanterar MRS även i förekommande fall lokala regler från Länsstyrelsen.

Om du vill ha referenser – ring oss så kan vi lämna kontaktuppgifter för de anläggningar som kan vara av intresse för just dig.