Genom vår mångåriga erfarenhet inom gasanalys-området, kan vi erbjuda utbildningar kring miljölagstiftningar och gasanalys generellt.

Behöver er personal en uppfräschning av sina NOx-kunskaper?

Vi kan erbjuda utbildningar inom Naturvårdsverkets föreskrifter och förordningar

  • 2016:13 NOx-föreskriften
  • 2013:252 Förordningen för Stora förbränningsanläggningar
  • 2013:253 Förordningen för Avfall

Vid intresse kan vi hålla mer generella utbildningar inom gasanalys.