Har ni ett miljömätsystem som behöver morderniseras eller har ni planer på att skaffa ett nytt?

Står ni i begrepp att modernisera ert miljömätsystem, men känner att ni inte har ”hängt med” i utvecklingen de senaste åren?

Genom vår mångåriga erfarenhet av gasanalys kan vi erbjuda

  • projektering och konstruktion av miljömätsystem, från rena uppdateringar till nya system
  • driftsättning av skåp, instrument och programvaror
  • underhåll och service av skåp, analysatorer och programvaror

Kontakta oss för mer information.