Utbildningen fokuserar på hur Ni kan använda MRS som ett verktyg för att kontrollera att Ni efterlever myndigheternas krav.
Ni får praktiska kunskaper om hur Ni hanterar systemet, hur Ni tar fram rapporter och hanterar mätbortfall inför deklarationen.
Ni får lära Er att anpassa rapporter och larmtexter så att de passar er anläggning.
MRS-systemet har ett antal avancerade funktioner för att säkerställa att mätning sker även om hårdvara eller kommunikation med andra system fallerar.
Utbildningen ger Er förståelse för hur systemet fungerar och kunskaper om hur det kan hjälpa Er att identifiera orsaker och avhjälpa fel i er anläggning.

Alla utbildningar innehåller följande:

 • Förbättringar och funktioner i senare releaser av MRS.
 • Vyer och mätdata.
 • MRS systemuppbyggnad.
 • Feltolerans, loggning av händelser.
 • Automatisk kalibrering.
 • Inloggning och användare.
 • Rapportutskrifter.
 • Larmhantering.

Utbildning med inriktning på NOx-föreskrifterna innehåller följande:

 • Utsläpp, ekonomi, intäkt eller kostnad.
 • Jämförande mätning, hur tar man fram data.
 • Erfarenheter från fältet, planering inför mätning.
 • Kalibrering, intervall och tidskonstanter.
 • Genomgång av NOx-föreskriften.
 • Bränsleanalyser.
 • Hantering av mätbortfall inför deklaration.
 • Hur systemet hjälper dig att enkelt beräkna förlorade värden enligt gällande regelverk.

Utbildning på inriktning på Stora förbränningsanläggningar och Avfall innehåller följande:

 • Krav och tolkningar avseende SFS 2013:252 och SFS 2013:253.
 • Genomgång, skillnader och likheter.
 • Vad gäller vid haveri, driftstörning, underhåll och kvalitetssäkring för SFS 2013:252 och SFS 2013:253.
 • Kvalitetssäkring, kalibrering och CUSUM.
 • Rapporter för SFS 2013:252 och SFS 2013:253.
 • Realtidsbild för SFS 2013:252 och SFS 2013:253.
 • Formler.
 • MRS hantering av givare och skalor.
 • Hantering vid byte av givare.
 • Taggar och identifiering av signaler.
 • Backuphantering.
 • Export av data.
 • Felsökning: Felyttringar, identifiering av orsak och signalväg.