Nästa omgång med kurser kommer att ske 9 maj (NOx), 10 maj (NOx) samt 11 maj (Stora plus Avfall) 2023.

Vi kommer att ha tillfällen som bygger på NOx-föreskriften NFS 2016:13 och tillfällen som bygger på Stora förbränningsanläggningar SFS 2013:252 samt Avfall SFS 2013:253. Varje kurs är ett endagstillfälle. Kurserna hålls i Göteborg. För mer information om vad varje utbildning innehåller se fliken ”Innehåll utbildningar”. Om man vill gå bägge delarna så rekommenderar vi att man anmäler sig 10 och 11 maj.

Mejla intresse till: info@entric.se och ange vilken utbildning ni är intresserad av (kanske bägge). Ni kan även ringa 031-776 04 60 och prata med Susanne Johansson.