MRS är ett helsvenskt miljöredovisningssystem för mätning och rapportering av utsläpp från energiproducerande pannor.
MRS är ett PC-baserat system utvecklat för Microsoft XP eller senare och är utvecklat av Entric AB. Redovisning sker enligt Naturvårdsverkets föreskrift.

MRS innehåller även många andra funktioner, som exempel kan nämnas hantering av CUSUM, adaptiv automatkalibrering, larmhantering med gruppering, undertryckning av följdlarm, formler, manuell inmatning av saknade mätvärden, specialanpassade rapporter, justerbara process/trend/tabell-mätdatabilder m fl. All mätning sker per sekund och lagras i databas på minutbasis.

MRS klarar naturvårdsverkets regelverk

  • 2016:13 (NOx)
  • 2013:252 (Stora förbränningsanläggningar)
  • 2013:253 (Avfall)

Utöver detta klarar MRS alla idag kända krav från Länsstyrelserna i Sverige.

Om du vill veta mer om MRS, kan du beställa hem vår handhavandebeskrivning här, eller slå oss en signal så kan vi berätta mer.

Har ni ett miljösystem baserat på programvaran Pannlog Win och ett analysatorskåp från Boo Instrument/SICK ?

Eller kanske programvaran Combilab och ett analysatorskåp från Alnab eller ABB?

Vi kan i så fall erbjuda er ett intressant paket för byte till vår programvara MRS. Hör av dig till oss så skickar vi mer information via e-post.